Dasar Polisi

Tarikh Akhir pengubahsuaian polisi: 31 JANUARY 2020.

Dasar polisi ini atau dikenali sebagai “Polisi” menerangkan bagaimana MyDFZ mewakili syarikat (nama syarikat DFZ), syarikat milik persendirian, syarikat gabungan, syarikat bersekutu dan entiti kawalan bersama (kolektif “MyDFZ”, “kami”, “anda” mendedahkan dasar privasi anda melalui penggunaan platform digital dan Laman web MyDFZ (termasuk semua aplikasi mudah alih dan laman web yang dikendalikan oleh MyDFZ (masing-masing “Web peranti Mudah Alih” dan “Laman Web”), produk, ciri dan perkhidmatan lain di seluruh dunia (secara kolektif dinamakan sebagai, “Perkhidmatan”).

Polisi ini digunakan kepada pelanggan, pengguna, ejen, vendor, pembekal, rakan kongsi (seperti rujukan dan rakan kongsi perniagaan), kontraktor atau wakil persendirian, dan pembekal perkhidmatan (secara kolektif “MyDFZ”, “kami” atau “anda”)

Maklumat atau dikenali sebagai “data peribadi” adalah antara maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda atau dari mana anda tinggal. Ini termasuk tetapi ianya tidak terhad kepada nama, kewarganegaraan, nombor telefon, butiran bank dan kad kredit, kepentingan peribadi, alamat e-mel, imej anda, nombor pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan, data biometrik, bangsa, tarikh lahir, status perkahwinan, maklumat kesihatan, maklumat kenderaan dan insurans dan infomasi cukai jalan kenderaan anda.

Maklumat dan Data Peribadi.

MyDFZ mengumpul Data Peribadi tentang anda dalam cara yang disenaraikan di bawah. Kami juga boleh menggabungkan Data Peribadi yang dikumpul dengan Data Peribadi yang lain dalam simpanan kami.

Kami akan menyimpan kesemua data dengan selamat tanpa ada sebarang salah guna daripada pihak kami sendiri atau pihak ketiga yang lain.

Anda memberikan Data Peribadi anda kepada kami.

MyDFZ akan mengumpul data peribadi anda apabila anda secara sukarela membekalkannya kepada kami. Sebagai contoh, anda boleh memberikan Data Peribadi anda kepada kami apabila anda:

 • mengisi profil pengguna atau borang pendaftaran;
 • memberikan maklumat untuk menilai kelayakan anda bagi menyediakan perkhidmatan sebagai rakan kongsi rujukan MyDFZ;
 • menerima insentif dan pembayaran balik:
 • berinteraksi dengan halaman laman media sosial kami;
 • mengambil bahagian dalam pertandingan atau acara yang dianjurkan oleh kami;
 • menggunakan ciri biometrik untuk identiti diri anda; dan
 • mengisi maklumat demografi dalam kaji selidik.

Bilamana anda menggunakan perkhidmatan kami.

Data Peribadi boleh dikutip melalui penggunaan platform digital kami, Laman Web, perkhidmatan kami. Beberapa contoh adalah:

 • lokasi anda (untuk mengesan lokasi pemanduan dan corak memandu);
 • maklum balas, penilaian dan pujian;
 • maklumat transaksi (seperti kaedah pembayaran dan jarak perjalanan);
 • maklumat mengenai bagaimana anda berinteraksi dengan platform digital kami, Laman Web atau perkhidmatan kami (seperti ciri yang digunakan dan kandungan yang dilihat);
 • maklumat peranti mudah alih anda (seperti model perkakasan dan nombor siri, alamat IP, nama dan versi fail dan pengenal iklan); dan
 • data peribadi yang anda masukkan dalam mesej apabila anda menggunakan ciri komunikasi dalam aplikasi kami.
 • data kenderaan yang anda masukkan untuk mengesahkan kenderaan untuk pembelian insurans

Lain-lain sumber

Apabila MyDFZ membuat pengumpulan Data Peribadi dari sumber lain merujuk kepada yang berkaitan dengan urusan platform digital ini, kami memastikan bahawa data tersebut dipindahkan kepada kami mengikut undang-undang yang berkenaan. Sumber-sumber seperti itu termasuk:

 • program rujukan;
 • rakan perniagaan kami, seperti rakan kongsi ejen, pembekal pembayaran, rakan perusahaan dan rakan kongsi pengangkutan;
 • penyedia insurans dan kewangan;
 • data yang tersedia secara awam;
 • sumber data kerajaan;
 • apabila pengguna kami memberikan maklumat tentang kenalan kecemasan; dan
 • penyedia perkhidmatan pemasaran atau rakan kongsi.

Rujukan mengenai rakan kongsi yang berkaitan.

Jika anda adalah rakan kongsi rujukan, kami boleh mengutip:

 • data telematik (seperti kelajuan, pecutan, dan data brek);
 • data peranti (seperti data pecutan, lokasi GPS, nombor IMEI anda dan nama aplikasi yang telah anda pasang pada peranti anda); dan
 • data pendaftaran kenderaan anda.
 • dasar insurans kenderaan anda

Simpanan Maklumat Peribadi

Setiap maklumat yang kami kumpulkan bersifat sensitif. Ini termasuk maklumat seperti nombor ID diri, bangsa, status perkahwinan, dan kesihatan atau kepercayaan agama anda. Kami hanya mengumpul maklumat ini apabila perlu untuk mematuhi keperluan perundangan atau peraturan yang telah ditetapkan garis panduan oleh pihak Kerajaan.

Imej dan gambar.

Wakil atau pihak pengurusan MyDFZ boleh menggunakan kamera mudah alih untuk mengambil maklumat peribadi seperti kad pengenalan dan geran kenderaan. Penggunaan kamera sedemikian tidak disahkan atau dilarang penggunaan oleh MyDFZ. Pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Data Peribadi yang diperolehi daripada kamera mudah alih peribadi adalah tanggungjawab rakan kongsi atau wakil yang berkaitan. Sila semak dengan rakan kongsi atau wakil yang berkaitan jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai penggunaan kamera peribadi mereka.

Hak umur pengguna.

Sebagai ibu bapa atau penjaga yang sah, sila jangan benarkan anak-anak di bawah jagaan anda mengemukakan Data Peribadi kepada platform digital MyDFZ atau perkhidmatan MyDFZ. Sekiranya Data Peribadi seperti kanak-kanak kecil didedahkan kepada MyDFZ, anda dengan ini bersetuju dengan pemprosesan Data Peribadi pemilik dan menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Polisi ini dan bertanggungjawab atas tindakannya.

Jika anda mengemukan informasi peribadi.

Dalam sesetengah situasi, anda boleh memberikan Data Peribadi individu lain (seperti pasangan, ahli keluarga atau rakan) kepada kami. Sebagai contoh, anda boleh menambahkannya sebagai kenalan kecemasan anda. Sekiranya anda memberi kepada kami Data Peribadi mereka, anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai dan anda telah memperoleh persetujuan mereka untuk Data Peribadi mereka supaya ianya dikumpulkan, digunakan dan didedahkan seperti yang dinyatakan dalam Polisi ini.

Penggunaan Data Peribadi

MyDFZ boleh menggunakan, menggabungkan dan memproses Data Peribadi anda untuk tujuan berikut (“Maksud”).

Ciri dan penyedian perkhidmatan.

Data Peribadi Anda akan digunakan untuk menyediakan, memperibadikan, mengekalkan dan meningkatkan produk dan perkhidmatan kami. Ini termasuk menggunakan Data Peribadi anda untuk:

 • memberikan anda Perkhidmatan merentasi produk perniagaan kami;
 • melibatkan diri anda untuk menyediakan Perkhidmatan;
 • membuat, mentadbir dan mengemas kini akaun anda;
 • mengesahkan identiti anda;
 • mengesahkan pembayaran kenderaan dan proses anda;
 • menawarkan, mendapatkan, menyediakan atau memudahkan penyelesaian insurans atau pembiayaan;
 • mengesan tingkah laku memandu anda dan mengesan corak memandu yang tidak normal;
 • membolehkan ciri yang memwakili diri anda, seperti senarai tempat kegemaran anda dan destinasi sebelumnya;
 • melaksanakan operasi dalaman yang diperlukan untuk penyediaan memudahkan Perkhidmatan kami, termasuk masalah perisian troubleshooting dan masalah operasi, menjalankan analisis data, pengujian dan penyelidikan, memantau dan menganalisis arah penggunaan dan kegiatan;
 • melindungi keselamatan atau integriti Platform digital dan perkhidmatan dan apa-apa kemudahan atau peralatan yang digunakan untuk menjadikan Perkhidmatan dalam keadaan tersedia;
 • proses dan menguruskan ganjaran anda;
 • membolehkan komunikasi antara pengguna kami;
 • proses, mengurus atau mengesahkan permohonan anda untuk langganan dengan MyDFZ dan memberikan manfaat kepada pelanggan; dan
 • membolehkan rakan kongsi kami menguruskan dan memudahkan penyelesaian insurans.

Keselamatan

Kami mengutamakan keselamatan dan kami juga menggunakan data anda untuk memastikan keselamatan dan keselamatan perkhidmatan kami dan semua pengguna. Ini termasuk:

 • pemeriksaan rakan kongsi rujukan sebelum membolehkan penggunaan Perkhidmatan kami;
 • mengenal pasti tingkah laku memandu yang tidak selamat seperti mempercepatkan, mengerakkan brek dan pecutan, dan menyediakan maklum

balas yang diperibadikan kepada rakan kongsi;

 • mengesahkan identiti anda apabila anda menggunakan platform digital MyDfz;
 • menggunakan peranti, lokasi, profil, penggunaan dan Data Peribadi lain untuk mencegah, mengesan dan memerangi penipuan atau aktiviti yang tidak selamat;
 • memantau pematuhan dengan terma dan syarat kami, dasar dan Tatakelakuan Rujukan; dan
 • mengesan, menghalang dan mendakwa penjenayah.

Sokongan pengguna

Kami menggunakan Data Peribadi atau mengumpul maklumat peribadi pelanggan untuk menyelesaikan isu sokongan pelanggan. Sebagai contoh, kami boleh:

 • menyiasat dan menangani kebimbangan;
 • memantau dan meningkatkan respons sokongan pelanggan kami;
 • menjawab soalan, komen dan maklum balas; dan
 • memaklumkan anda mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan isu sokongan atau aduan pelanggan.

Penyelidikan, pembangunan dan keselamatan data peribadi.

Kami boleh menggunakan Data Peribadi yang terkumpul yang untuk ujian, penyelidikan, analisis dan pembangunan produk. Ini membolehkan kami memahami dan menganalisis keperluan dan keutamaan anda, melindungi data peribadi anda, memperbaiki dan meningkatkan keselamatan dan keselamatan perkhidmatan kami, membangunkan ciri-ciri baru, produk dan perkhidmatan, dan memudahkan penyelesaian insurans, cukai jalan dan kewangan serta tuntutan.

Berkaitan undang-undang

Kami boleh menggunakan Data Peribadi yang terkumpul untuk menyiasat dan menyelesaikan tuntutan atau pertikaian, atau sebagaimana dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai

Kami juga boleh menggunakan Data Peribadi yang telah dikumpul apabila kami dikehendaki, dinasihatkan, disyorkan, dijangka atau diminta berbuat demikian oleh penasihat undang-undang kami atau mana-mana pihak berkuasa perundangan, pihak berkuasa, kerajaan atau pihak berkuasa tempatan atau asing.

Sebagai contoh, kami boleh menggunakan Data Peribadi anda yang telah dikumpulkan untuk:

 • mematuhi perintah mahkamah atau keperluan undang-undang, kerajaan atau peraturan lain;
 • menguatkuasakan Syarat Perkhidmatan kami atau perjanjian lain; dan
 • melindungi hak atau harta kita sekiranya berlaku tuntutan atau pertikaian.

MyDFZ juga boleh menggunakan Data Peribadi anda berkaitan dengan penggabungan, pengambilalihan, usaha sama, penjualan aset syarikat, penyatuan, penstrukturan semula, pembiayaan, transaksi aset perniagaan, atau pengambilalihan semula atau sebahagian daripada perniagaan kami oleh syarikat lain.

Pemasaran dan promosi

Kami boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk memasarkan produk, perkhidmatan, acara atau promosi pengiklan dan pengiklan rakan kongsi MyDFZ dan yang berkaitan aktiviti MyDFZ. Sebagai contoh, kami boleh:

 • menghantar makluman, surat berita, kemas kini, pengirim, bahan promosi, keistimewaan istimewa, salam perayaan; dan
 • memaklumkan, menjemput dan menguruskan penyertaan anda dalam acara atau aktiviti kami;

Kami mungkin menyampaikan pemasaran sedemikian kepada anda melalui pos, panggilan telefon, perkhidmatan mesej ringkas, perkhidmatan pesanan dalam talian, pemberitahuan ringkas dan melalui e-mel juga dengan cara paling selamat iaitu datang ke tempat operasi kami, ini membuatkan perkhidmatan kami adalah perkhidmatan paling selamat ketika ini.

Jika anda ingin menyahlanggan pemprosesan Data Peribadi anda untuk pemasaran dan promosi, sila klik pada pautan untuk tidak melanggan dalam e-mel atau mesej yang berkaitan. Sebagai alternatif, anda juga boleh mengemas kini keutamaan anda dalam tetapan platform digital dan laman web kami.

Pendedahan Data Peribadi

Zaman kini amat diperlukan untuk berkongsi Data Peribadi dengan pelbagai pihak untuk Tujuan. Pihak-pihak ini termasuklah dengan:

Pengguna lain

Sebagai contoh, jika anda seorang pelanggan, kami mungkin berkongsi lokasi anda dengan rujukan.

Jika anda adalah rujukan, kami boleh berkongsi Data Peribadi anda dengan pelanggan anda termasuk nama dan foto anda; Kedudukan purata anda, nama penuh dan umur anda.

Dengan pihak ketiga

Sebagai contoh, kami boleh berkongsi nama pelanggan dan maklumat dengan pihak ketiga (penanggung insurans, penanggung insurans semula) apabila pelanggan menggunakan ciri Perkhidmatan Pelanggan atau mengaktifkan Pembaharuan Secara Automatik yang telah ditetapkan garis panduan pada platform digital dan laman web kami.

Dengan anak-anak syarikat dan sekutu

Kami berkongsi Data Peribadi dengan anak-anak syarikat kami, syarikat bersekutu, entiti kawalan bersama dan wakil-wakil berkaitan.

Dengan pembekal perkhidmatan dan wakil niaga MyDFZ

Kami boleh menyediakan Data Peribadi kepada vendor, perunding, rakan pemasaran, firma penyelidikan, dan pembekal perkhidmatan atau rakan kongsi perniagaan kami. Ini termasuk:

 • pemproses pembayaran dan fasilitator;
 • pemeriksaan latar belakang dan penyedia perkhidmatan anti-pengubahan wang haram;
 • pembekal khidmat penyimpan data maklumat;
 • rakan pemasaran dan pembekal platform pemasaran;
 • penyedia analisis data;
 • rakan penyelidikan, termasuk yang menjalankan tinjauan atau projek penyelidikan dengan perkongsian dengan MyDFZ atau atas nama MyDFZ;
 • ejen dan rakan rujukan;
 • rakan kongsi insurans dan pembiayaan; dan
 • rakan kongsi penyelesaian kenderaan, vendor atau pembekal kenderaan pihak ketiga.

Penasihat undang-undang dan pihak berkuasa kerajaan

Kami boleh berkongsi Data Peribadi anda dengan penasihat undang-undang lantikkan kami, pegawai penguatkuasa undang-undang, pihak berkuasa kerajaan dan pihak ketiga yang lain.

Ketetapan data peribadi

Kami menetapkan dan mengekalkan Data Peribadi anda selagi anda mengekalkan akaun MyDFZ anda bersama kami. Apabila Data Peribadi anda tidak lagi diperlukan untuk Perkhidmatan atau Tujuan berkaitan dengan MyDFZ, atau kami tidak lagi mempunyai tujuan perundangan atau perniagaan untuk mengekalkan Data Peribadi anda, kami mengambil langkah-langkah untuk mencegah akses atau penggunaan Data Peribadi tersebut untuk sebarang tujuan selain pematuhan yang ditetapkan kepada dasar privasi, atau untuk tujuan keselamatan, pencegahan dan pengesanan penipuan.

Pemindahan Data Peribadi berkaitan Antarabangsa

Data Peribadi anda mungkin dipindahkan dari negara, negeri dan bandar (“Negara Laman Utama”) yang anda ada semasa menggunakan perkhidmatan kami ke negara, negeri dan bandar lain (“Negara Asal”). Anda memahami dan bersetuju untuk memindahkan Data Peribadi anda dari Negara Laman Utama anda ke Negara Pengganti. Akan tetapi MyDFZ adalah produk Malaysia maka ianya selamat kepada pengguna Negara Malaysia dan kami tetap teguh dengan pendirian dan kata semangat iaitu Dari Malaysia kepada Malaysia.

Cookies

Kami pihak MyDFZ, dan pihak ketiga yang kami sertai, mungkin menggunakan cookies, web beacons, tag, skrip, objek perkongsian tempatan seperti HTML5 dan Flash (kadang-kadang dipanggil “Flash Cookies”), pengenal pengiklanan (termasuk pengecam mudah alih seperti IDFA Apple atau Google ID Pengiklanan) dan teknologi yang serupa (“Cookies”) yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web dan platform digital anda. Cookies mungkin mempunyai pengecam yang unik, dan berada di antara tempat lain di komputer atau peranti mudah alih anda, dalam e-mel yang kami hantar kepada anda dan di laman web kami. Cookies boleh menghantar Data Peribadi tentang anda dan penggunaan Perkhidmatan anda, seperti jenis penyemak imbas anda, pilihan carian, alamat IP, data yang berkaitan dengan iklan yang telah dipaparkan kepada anda atau yang telah anda pilih berdasarkan sistem klik, dan tarikh dan masa anda gunakan. Cookies boleh menjadi persisten atau disimpan hanya semasa sesi individu.

MyDFZ mempunyi hak untu membolehkan atau membenarkan pihak ketiga menggunakan cookies di Laman Web dan Aplikasi untuk mengumpul Data Peribadi yang sama untuk tujuan yang sama MyDFZ lakukan untuk kegunaan sendiri. Pihak ketiga mungkin dapat mengaitkan Data Peribadi yang mereka kumpulkan dengan Data Peribadi lain yang mereka miliki maklumat tentang anda dari sumber lain. Kami tidak semestinya mempunyai akses kepada atau mengawal Cookies yang mereka gunakan.

Di samping itu, kami juga mempunya hak dan boleh berkongsi Data Peribadi yang tidak mengenal pasti dengan pihak ketiga, seperti data lokasi, pengenal pengiklanan, atau hash kriptografi pengenal akaun umum (seperti alamat e-mel), untuk memudahkan paparan pengiklanan yang disasarkan.

Sekiranya anda tidak mahu Data Peribadi anda dikumpulkan melalui Cookies di Laman Web, anda boleh menyahaktifkan pemnyimpanan cookies dengan melaraskan tetapan pelayar internet anda untuk melumpuhkan, menyekat atau menyahaktifkan penyimpanan cookies, dengan menghapus sejarah penyemakan imbas anda dan mengosongkan cache dari pelayar internet anda. Anda juga mungkin dapat menghadkan perkongsian kami untuk beberapa Data Peribadi ini melalui tetapan peranti mudah alih anda, atau dengan menyerahkan butiran anda di (link bahagian polisi keperibadian- bahagian page promosi melibatkan pengiklanan).

Pindaan dan kemas kini

Pihak MyDFZ berhak untuk mengubahsuai, mengemaskini atau meminda terma dan syarat atau Dasar polisi ini pada bila-bila masa dengan meletakkan Polisi yang dikemas kini di Laman Web. Dengan meneruskan penggunaan platform digital, Laman Web atau perkhidmatan, membeli produk dari MyDFZ atau terus berkomunikasi atau terlibat dengan myDFZ berikutan pengubahsuaian, kemas kini atau pindaan kepada Polisi ini, anda membuat ketetapan dengan menanda penerimaan anda terhadap pengubahsuaian, kemas kini atau pindaan tersebut.

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai data peribadi anda, sila hubungi Pegawai Privasi Data kami di:

Pegawai Perlindungan Data MyDFZ: 

Hasril Asyraf Bin Hashim

No. 790 Jalan Rengas, Sungai Puyu, 13020 Butterworth, Penang.

0174574001

Ketetapan asal penyata dan dasar privasi ini ditulis dalam Bahasa Malaysia. Sekiranya berlaku sebarang konflik antara versi Bahasa Inggeris dan bahasa lain, versi Bahasa Malaysia akan diguna pakai kerana ia melibatkan pengguna dan Rakyat Malaysia.